»
Paslaugos
»
APIE REM LOGISTIC

Vizija, misija, vertybės


UAB „REM logistic“ ir UAB „REM wagons“ įmonių grupės

Vizija – kokybiškiausias krovinių gabentojas ir vagonų operatorius Baltijos ir NVS šalyse.

Misija – teikti ilgalaikę vertę sukuriančias multimodalinių krovinių gabenimo ir vagonų nuomos paslaugas, atitinkančias klientų ir tarptautinių standartų reikalavimus.

Kokybės, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir saugumo politika

Aukščiausioji vadovybė įsipareigoja:

· Tenkinti klientų poreikius, teikiant geriausius multimodalinių pervežimų, sandėliavimo, ekspedijavimo ir kitus logistikos sprendimus įvairių tipų kroviniams gabenti.

· Laikytis sutartinių įsipareigojimų, kuriant ilgalaikius santykius su klientais ir verslo partneriais.

· Laikytis teisės aktų reikalavimų, vadovautis Europos chemijos pramonės komisijos rekomendacijomis ir gerąja praktika. 

· Efektyviai naudoti turimą vagonų parką ir prieinamus partnerių išteklius.

· Būti socialiai atsakingu darbdaviu, atskleisti darbuotojų potencialą ir ugdyti jų kompetenciją.

· Didinti įmonės žinomumą ir vertę rinkoje, tuo pačiu išlaikant konkurencingas paslaugų kainas.

· Užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą ir veiklos saugumą savo procesuose bei renkantis patikimus, atsakingus verslo partnerius.

· Didinti veiklos procesų efektyvumą, įgyvendinant tarptautinius ISO 9001 ir SQAS standartus atitinkančias vadybos sistemas, išnaudojant informacines technologijas.

· Tobulinti vadybos sistemą ir veiklos procesus taip, kad jie padėtų siekti ilgalaikių mūsų tikslų.  

 

Socialinės atsakomybės politika


Aplinkosauga

Įmonės sunaudojamų išteklių taupymas. Įmonė turi išsikėlusi tikslus kaip mažinti vandens, elektros, popieriaus sunaudojimą įmonės patalpose.

Suinteresuotų šalių įtraukimas. Įmonė atrenka tik patikrintus ir patikimus vėžėjus. Svarbūs atrankos kriterijai: aplinkosauga, susijusių sertifikatų turėjimas.

CO2 mažinimo tikslai: geležinkelių transportas yra ekologiškiausia transporto rūšis. Įmonė gabendama krovinius geležinkelio transportu svariai prisideda prie aplikos tausojimo ir oro kokybės gerinimo. Geležinkelių (elektriniai ir dyzeliniai) išmetamas CO2 kiekis vienam tonos kilometrui yra 3.5 karto mažesnis už kelių transportą.

 

Žmogaus teisės

Įmonėje vyrauja demokratiškas valdymas, darbuotojai priimami į darbą pagal savo žinias ir tinkamumą pozicijoms, ne pagal lytį, rasę, tikėjimą.

 

Sąžiningo verslo praktika

Įmonė skatina antikorupcinę ir sąžiningo verslo politiką su visomis suinteresuotomis šalimis (visa verslo grandine)

 

Visuomenė

Vykdant socialinės atsakomybės veiklas svarbu atsižvelgti į vietos bendruomenių problemas ir poreikius Įmonė savanoriškai remia vietos bendruomenes, labdaringas organizacijas. Dalyvauja mokymuose, konferencijose padedančiose ugdyti logistikos specialybės studentus, taip pat suteikiama praktika įmonėje.